2023. június 18., vasárnap


Ádám Ottó a magyar színházművészet meghatározó alakja. A Madách Színház vitathatatlanul egyik legnagyobb egyénisége, legendás igazgatója, és főrendezője. Személyisége hatással volt az egész magyar színházi életre.

Nincs az országban olyan színházi ember, aki Ádám Ottó aktív működése idején ne került volna valamilyen módon vonzáskörébe, akárhol élt is az országban, akár tanítványa volt, akár nem. Egyéniségének súlya, intellektusának mélysége, finom összetevői, emberi kisugárzása, integráló ereje és mindenekelőtt komplex színházrendezői lénye megkerülhetetlenné tették alakját a színházművészetben.

1989-ben visszavonult az aktív színházi munkától. Nincs olyan nap, amikor ne hiányozna.

A Madách Színház ezzel az oldallal kíván tisztelegni Ádám Ottó előtt. Ezt az oldalt a közös emlékezet fórumának szánjuk. Nyitva áll minden olyan kolléga, színházi ember és színházat szerető néző előtt, aki ezen a fórumon közre kívánja adni gondolatait, emlékeit erről a rendkívüli emberről.

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója

Ádám Ottó emlékoldal