2024. március 11., hétfő


A Madách Színház Nonprofit Kft. a Budapest VII. Erzsébet krt. 29-33. szám alatti épületében lévő művészbüfé, valamint 3 nézőtéri büfé üzemeltetésére 2024. augusztus 1. napjától 2029. július 31. napjáig tartó időtartamra az alábbi felhívását adja ki:

A Színház olyan ajánlatot tevővel köt szerződést, amely „átlátható szervezet" és aki / amely az alábbi feltételeknek megfelel (alkalmasság), az Üzemeltetési szerződést elfogadja és az általa az üzemeltetési díj alkalmanként vállalt összegére a legmagasabbat ajánlja.

Színház elfogadja, ha többen közösen pályáznak, de csak abban az esetben, ha a kötelezettségek teljesítésére egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget a szerződés teljesítése során.

A megkötendő Üzemeltetési szerződést mellékletével együtt e pályázati kiírással közzétesszük, amely minden feltételt, tudnivalót, az üzemeltető kötelezettségeit és jogait konkrétan tartalmazza.

Színház tájékoztatja a pályázókat, hogy évadonként általában 300 (háromszáz) nagyszínpadi előadást tart.

A nyertes pályázóval a szerződés megkötésére a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyását követően kerülhet sor. Az előírásoknak megfelelően tájékoztatjuk pályázókat, hogy az üzemeltetésre szolgáló helyiségek hivatalos fővárosi értékbecslése figyelembe vételével 47.000 Ft/előadás + Áfa díjnál kisebb összegre nem fogadunk el ajánlatot. 

Alkalmassági feltételek:

  • vendéglátó tevékenység a Cég (egyéni vállalkozó) cégjegyzékében bejegyzésre került;
  • a Színház büféi üzemeltetéséhez szükséges működési engedély megszerzését vállalja és annak szakmai feltételeivel rendelkezik;
  • a gazdasági társaság ellen nem folyik végelszámolás, vagy csődeljárás, illetve nem áll felszámolási eljárás alatt;
  • a társaságnak (vállalkozásnak) nincs lejárt esedékességű, rendezetlen tartozása a Fővárosi Önkormányzat, illetve a NAV felé;
  • a pályázó rendelkezik azonos helyszínen folyamatosan, legalább 3 évi meleg-konyhás büfé üzemeltetési gyakorlattal;
  • a pályázati kiíráshoz közzétett Üzemeltetési szerződést mellékletével együtt magára nézve kötelezőnek fogadja el, az abban foglaltak teljesítését vállalja.

E felhíváshoz mellékeljük az Üzemeltetési szerződést és az Ajánlattételi nyilatkozatot, melyet 2 (két) példányban, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó cég nevét és azt, hogy büfé-üzemeltetési pályázatra szól.

Ebben lehet a pályázónak az alkalmassági feltételek teljesüléséről nyilatkozni, valamint ebben teheti meg a nagyszínpadi előadás/díjra vonatkozó összegszerű ajánlatát.

Beadási határidő: 2024. április 2-án 14.00 óra.

A beadás helye: a Színház gazdasági igazgatói titkárságán (bejárat: 1074 Budapest, Hársfa utca 36., Madách Színház művészbejáró III. emelet) minden munkanapon 10.00-15.00 óra között, a beadási határidő napján pedig 10.00-11.00 óra között. Felhívjuk a figyelmet, hogy portán vagy bármely más helyen beadott pályázat értékelésre nem kerülhet!

Postai beküldés esetén a pályázatot a Színház székhelyére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.) címezve kell feladni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak olyan pályázat tekinthető benyújtottnak, amely a beadási határidőn belül beérkezik.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdés merülne fel, azzal Wettstein Tibor gazdasági igazgatót kereshetik meg, kizárólag a weti@madachszinhaz.hu e-mail-címén.

A pályázat eredményéről a pályázókat az általuk a pályázatban megadott e-mail-címre küldött elektronikus levélben értesítjük a bizottsági döntést követő 5 munkanapon belül.

Várjuk pályázataikat!


Szirtes Tamás

ügyvezető igazgató sk.